(1)
Coşkun, H.; Tekdemir Yurtdaş, G. "Mesih Annelik": Sosyal Medyada İnşa Edilen Annelik Kimliğinin Söylem Analizi. JWS 2020, 21, 69-88.