Kırpık, C. (2020). Fatma Aliye Hanım’ın Tarihçiliği. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 21(1), 135–158. https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.160