Coşkun, H., & Tekdemir Yurtdaş, G. (2020). "Mesih Annelik": Sosyal Medyada İnşa Edilen Annelik Kimliğinin Söylem Analizi. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 21(1), 69–88. https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.64