Coşkun, Handan, and Göklem Tekdemir Yurtdaş. 2020. “‘Mesih Annelik’: Sosyal Medyada İnşa Edilen Annelik Kimliğinin Söylem Analizi”. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies 21 (1):69-88. https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.64.