Kırpık, C. (2020) “Fatma Aliye Hanım’ın Tarihçiliği”, Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 21(1), pp. 135–158. doi: 10.33831/jws.v21i1.160.