Coşkun, H. and Tekdemir Yurtdaş, G. (2020) “‘Mesih Annelik’: Sosyal Medyada İnşa Edilen Annelik Kimliğinin Söylem Analizi”, Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 21(1), pp. 69–88. doi: 10.33831/jws.v21i1.64.