İş Yaşamında Bekar Kadınların Sorunlarına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Abstract

Literatürde evli kadınların iş hayatında yaşadıkları zorluklara ilişkin çok sayıda çalışma mevcuttur. Ancak bekâr kadınların çalışma yaşamlarının perde arkasında evli ve çocuklu hemcinslerine yapılan ayrımcılık neticesinde yaşadıkları sorunlar gözardı edildiğinden araştırmanın sorunsalı bu şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın nitel araştırma yöntemlerinden yüzyüze görüşme tekniği  ile yapılmasına karar verilmiş ve 40 bekâr çalışan kadınla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların yaşları 25 ile 48 arasında değişmektedir. Katılımcılar hemşire, veteriner, mühendis, gazeteci, mağazacı, güvenlik, polis, bankacı, öğretmen gibi farklı meslek gruplarından  seçilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ise bekâr kadınların çalışma hayatlarındaki yoğunluktan dolayı iş yaşam dengelerinin olmadığı ve özellikle kadınlara uygulanan pozitif ayrımcılığın hemcinsler arasında eşit dağıtılmadığı nitekim evli ve çocuklu hemcinsleriyle yaptıkları karşılaştırmada çalışma koşullarının ağırlaştığı çünkü evli ve çocuklu çalışanların eşlerini ve çocuklarını bahane ederek kendilerine fırsat yarattıklarına ilişkin bulgulara rastlanmıştır. Bekâr çalışanlar evlilerin kendilerine ait hayatın sorumluluklarının yükünü almadıklarını yöneticilerin de bu duruma uyduklarını sonuç olarak kendilerinin mağdur edildiğini düşünmektedirler.

Published
2020-07-04
How to Cite
Küçükaltan, E. G., Gökhan, S., & Demirağ, I. (2020). İş Yaşamında Bekar Kadınların Sorunlarına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 21(1), 107-134. https://doi.org/10.33831/jws.v21i1.115