The Tragedy of “Spinsterhood”: An Analysis of a Story by Tarık Buğra

  • Zeynep Tek Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Keywords: Woman, patriarchy, spinsterhood, suicide, early Republican Turkey, Tarik Bugra, story analysis

Abstract

Various human aspects of the lives of ordinary people are witnessed in Tarık Buğra’s (1918-1994) stories, which consist of scenes from daily life. One of his stories is “Var Olmak Veya Olmamak” (1953), addressing a life story shaped by the loss of meaning and purpose in human existence. This story tells the tragedy of a 34-year old, “ugly and spinster teacher”, a witness of Turkish modernization and early republic years, who commits suicide. This teacher's nephew as a storyteller focuses on the last moments of her on a ship and on the breaking points in her past. Throughout the story, the reader understands that the loneliness of the teacher triggers feelings of ugliness in her, and the resultant feelings of inferiority complex drastically damage her joy of life and adaptive capabilities. This study aims to examine the conflict underlying this tragedy with a focus on her last moments and the meaning of spinsterhood in early Republican Turkey (1923-1950). Singleness, ugliness, and death coexist in this story and, the psycho-social context surrounding the suicide of the teacher who lost her power of being oneself is analyzed here. Relatedly, it is inferred that the overlapping norms of both traditional lifestyle and Turkish modernization lead to heavy public expectations and traumatic effects on the woman teacher. Patriarchal oppression of the teacher as a strong female character in the public sphere might be related to society’s unfamiliarity with the independent woman figures. Internalization of societal prejudice as a member of the collective subjectivity might result in feelings of incompleteness in an unmarried woman. The internal withering of the daughters of the Turkish Republic while they partook in the constitution of a new public sphere implies the difficulty in transforming and struggling against established social perceptions.

References

Adler, A. (2011). Yaşamın Anlam ve Amacı (Çev. Şipal, K.). İstanbul: Say Yay. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması 2011. Ankara: Afşaroğlu Matbaası.

Akşit, E.E. (2005). Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi. İstanbul: İletişim Yay.

Arat, Y. (2013). Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar (Çev. Elhüseyni, N.). İçinde, Bozdoğan, S. & Kasaba, R. (Ed.), Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları: 96-114.

Berktay, F. (2011). Hayal ve Hakikat ya da Hayalin Hakikatine Bitmeyen Yolculuk. İçinde, Eşkinat, E. (Ed.). Hayal ve Hakikat: Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar. İstanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi: 26-41.

Berktay, F. (2012). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Metis Yay.

Beşpınar, F.U. (2014). Türkiye’de Evlilik. İçinde Turğut, M & Feyzioğlu, S. (Ed.). Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler, Öneriler. İstanbul: Araştırma ve Sosyal Politika Serisi 07:112-169.

Beauvoir, S.D. (2011). The Second Sex (Çev. Borde, C. & Malovany-Chevallier, S.). New York: Vintage Books.

Buğra, T. (1953). Var Olmak Veya Olmamak. İstanbul, 1: 30-31.

Buğra, T. (1969). Hikâyeler. Ankara: Millî Eğitim Basımevi.

Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, Ç. S. & Sanıyaman, S. (2015). Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma. bilig, 73:63-98.

Dixon, J. (2011). Singularly Single: Cultural Representation and Experience of the ‘Spinster’ and the Unmarried Mother in the Long 1950s. (Unpublished doctoral dissertation). University of Leicester Center for Urban History, UK.

Durkheim, E. (1992). İntihar (Çev. Ozankaya, Ö.). Ankara: İmge Kitabevi.

Göle, N. (1998). Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme. İstanbul: Metis Yay.

Kandiyoti, D. (1989). Women and the Turkish State: Political Actors or Symbolic Pawns?. İçinde, Yuval-Davis, N. & Anthias, F. (Ed.), Woman-Nation-State. London: The Macmillan Press:126-149.

Kandiyoti, D. (2013a). Modernin Cinsiyeti: Türk Modernleşmesi Araştırmalarında Eksik Boyutlar (Çev. Elhüseyni, N.). İçinde, Bozdoğan, S. & Kasaba, R. (Ed.), 164 Tek

Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları:115-134.

Kandiyoti, D. (2013b). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler (Çev. Bora, A., Sayılan, F., Tekeli, Ş., Tapınç, H. & Özbay, F.). İstanbul: Metis Yay.

Karataş, T. (2009). Tarık Buğra’nın Öyküleri ve Öykücülüğü. bilig, 48:119-136.

Kâzım Nami (1934). Muallimin Meslek Ahlâkı. İstanbul: Devlet Matbaası.

Odabaş, S. (2005). Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Bedenine Yönelik Söylem ve Pratikler. Muhafazakâr Düşünce, 4:77-94.

Örik, N.S. (1994). Kıskanmak. İstanbul: Oğlak Yay.

Ramazanoglu, C. (2003). Feminism and the Contradictions of Oppression. London & New York: Routledge.

Sancar, S. (2012). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. İstanbul: İletişim Yay.

Sumbaş, A. (2017). Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak Romanı Üzerinden Türk Modernleşmesi’nin Kadın İmgesinin Eleştirisi. Mülkiye Dergisi, 41(2):3-29.

TDK (t.y.). Anaçlamak. Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2020. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Arda. Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2020. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Evde Kalma. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim tarihi: 17 Aralık 2019. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Gabık. Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü). Erişim Tarihi: 11 Mayıs 2020. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Kız Kurusu. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim tarihi: 17 Aralık 2019. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Kalık. Güncel Türkçe Sözlük. Erişim tarihi: 24 Aralık 2019. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Küflü. Güncel Türkçe Sözlük ve Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2020. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Marda. Güncel Türkçe Sözlük ve Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2020. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Tohuma Kaçmak. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2020. http://tdk.gov.tr/

TDK (t.y.). Tohumluk. Derleme Sözlüğü (Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü). Erişim tarihi: 11 Mayıs 2020. http://tdk.gov.tr/

Tekeli, Ş. (1992). Europe, European Feminism, and Women in Turkey. Women’s Studies International Forum, 15(1):139-143.

Tekeli, Ş. (2017). Feminizmi Düşünmek. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

Toprak, Z. (2011). Sosyologların ve Psikiyatrist Hekimlerin Farklı Yorumları: Erken Cumhuriyet Genç Kız-Kadın İntiharları. Toplumsal Tarih, 212:40-48.

Tuncer, H. (1992). Tarık Buğra’nın Hikâyeleri Üzerinde Bir İnceleme. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yay.

Uçar, M. (2013). Anadolu Ağızlarında Kadının Söz Varlığına Dair Bir Tasnif Denemesi. Turkish Studies, 8(9):2465-2485.

White, J. B. (2003). State Feminism, Modernization, and the Turkish Republican Woman. NWSA Journal, 15:145-159.

Yılmaz, E. B. (2005). Tarık Buğra İnsan ve Eser. (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Zihnioğlu, Y. (2019). Kadınsız İnkılap: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği. İstanbul: Metis Yay.

Published
2020-12-11
How to Cite
Tek, Z. (2020). The Tragedy of “Spinsterhood”: An Analysis of a Story by Tarık Buğra. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 21(2), 143-166. https://doi.org/10.33831/jws.v21i2.173