Agency of the Ordinary Person: Eroding Sexual Orientation Discrimination Through Tactics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v19i1.267

Keywords:

everyday life, sexual orientation, lesbians and bisexual women, discrimination, tactic

Abstract

Focusing on the daily life of lesbians and bisexual women, this study analyzes the discrimination and violence that these women are exposed to in their daily lives, together with individual tactics they use as coping practices. It is based on the literature depicting the daily life as a sphere where different kinds of pressure and discipline and also practices upon these take place on one hand, but on the other hand ordinary people who are exposed to all wear down the requests of the powerful and the strategies they use by interpreting them and with the tactics they produce. Within this context, this study has put forth that women are not passive receivers of the pressure and discrimination they are surrounded, but in contrast they are subjects who create space for themselves through using the resistance possibilities daily life harbors inside. This study, which is based on a qualitative research and feminist methodology, has its basis on the stories of eleven lesbians and three bisexual women as they identify themselves. Covering individual experiences, it at the same time aims to take attention to the intersecting processes of the experiences, question their roots and open new paths for asking new questions.

References

Agacinski S. (1998). Cinsiyetler Siyaseti (Çev: Yerguz İ.) Ankara: Dost Yayınevi.
Althusser, L. (2003). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Çev: Tümerketin A.). İstanbul: İthaki.
Beauvoir, S. d. (1976). Kadın: Genç Kızlık Çağı (Çev: Onaran B.) İstanbul: Payel Yayınevi.
Bennett A. (2013). Kültür ve Gündelik Hayat. (Çev: Tokdoğan N.; Şenel B. & Kara U.) Ankara: Phoenix Yayınevi.
Biricik A. (2013). Kamusal Alanda Mahrem Taktikler. İçinde, Şeker B. (Ed.), Başkaldıran Bedenler Türkiye'de Transgender, Aktivizm ve Altkültürel Pratikler. İstanbul: Metis Yayınları: 187-200.
Bora A. (2003). Cinsiyet Toplumsal Bir"Şey"dir. İçinde, Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları Kaos GL Sempozyumu. Ankara: Ayrıntı Basımevi: 141-144.
Butler J. (1993). Kritik Queer. İçinde, S. Yardımcı S. ve Güçlü Ö. (Ed.), Queer Tahayyül. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Butler J. (2010). Cinsiyet Belası (Çev: Ertür B.). İstanbul: Metis.
Butler J. (2014). Belâ Bedenler (Çev: Çakırlar C. &Talay Z.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
Collins H. (1996). Siyah Feminist Düşüncenin Toplumsal Yapısı. İçinde, Çakır S. & Akgökçe N. (Haz.), Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayıncılık: 99-122.
Çakır S. (2010). Feminizm Ataerkil İktidarın Eleştirisi. İçinde, Örs B. (Der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 413-476.
De Certeau M. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi-I (Çev: Özcan L.A.). Ankara: Dost Kitabevi Yayıncılık.
Debord G. (1961). Perspectives for Conscious Changes in Everyday Life. İnternet adresi: http://www.bopsecrets.org/SI/6.everyday.htm.
Direk Z. (2014). Judith Butler: Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi. İçinde, Direk Z. (Ed.), Cinsiyetli Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Ersoy B. (2011). Her Kadın Heteroseksüel Değildir-Çifte Kavrulmuş Mücadelede Eşcinsel ve Biseksüel Kadınlar. Cogito, 65-66: 411-428.
Foucault M. (2012). Cinselliğin Tarihi (Çev: Tanrıöver H.U.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Goffman E. (2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu (Çev: Cezar B.). İstanbul: Metis Yayınları.
Göregenli M. (2006). Gruplararası İlişki ve Ayrımcılık İdeolojisi Olarak Homofobi. Kaos GL, 91: 16.
Hayes J. (1981). Gayspeak. İçinde, Chesebro J.W. (Ed.), Gayspeak : Gay Male & Lesbian Communication. New York: Pilgrim Press: 45-57.
Jackson S. & Scott S. (2012). Cinselliği Kuramlaştırmak (Çev: Serezli S.). Ankara: NotaBene.
Jamil O.; Harper G. & Fernandez I. (2009). Sexual and Ethnic Identity Development Among Gay/Bisexual/Questioning (GBQ) Male Ethnic Minority Adolescents. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 15(3): 203-214.
Kaos GL (Haz.) (2012). Sık Sorulan Sorular. Ankara: Ayrıntı Basımevi.
Kara G. (2009). Eşcinsel ve Biseksüel Kadın Ol(a)(ma)mak. Kaos GL (106): 25.
Kontovas N. (2012). Lubunca: The Historical Development of İstanbul's Queer Slang and A Social-Functional Approach to Diachronic Processes in Language. Yayılanmamış Yüksek Lisans Tezi. Indiana: Indiana Üniversitesi.
Kulick D. (2000). Gay and Lesbian Language. Annual Review of Anthropology, 29: 243-285.
Kurbanoğlu E. (2011). Türkiye'deki LGBTT Hareketin Tarihi. İçinde, Erol A. (Ed.), Heteroseksizme Karşı Gökkuşağı Anti-Homofobi Kitabı / 3. Ankara: Ayrıntı Basımevi: 229-257.
Lefebvre H. (2010a). Gündelik Hayatın Eleştirisi I. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
Lefebvre H. (2010b). Modern Dünyada Gündelik Hayat (Çev: Gürbüz I.) İstanbul: Metis Yayıncılık.
Lundby K. (2009). The Matrices of Digital Storytelling Examples from Scandinavia. İçinde, Hartley J. & McWilliam K. (Eds.), Story Circle Digital Storytelling Around the World. Oxford: Wiley-Blackwell: 176-187.
McNay L. (1999). Gender and Narrative Identity. Journal of Political Ideologies, 4(3): 315-336.
Mehra B.; Merkel C. & Bishop A. (2004). The Internet for Empowerment of Minority and Marginalized Users. New Media & Society, 6: 781-802.
Mies M. (1983). Feminist Araştırmalar İçin Bir Metodolojiye Doğru. İçinde, Çakır S. & Akgökçe N. (Eds.), Kadın Araştırmalarında Yöntem (Çev: Durakbaşa A. & İlyasoğlu A.). İstanbul: Sel Yayıncılık: 48-64.
Sancar S. (2011). Erkeklik : İmkansız İktidar. İstanbul: Metis.
Savran G.A. (2013). Beden Emek Tarih Diyalektik Bir Feminizm İçin. İstanbul: Kanat Kitap.
Scott J.C. (1995). Tahakküm ve Direniş Sanatları Gizli Senaryolar (Çev: Türker A.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Scott J.W. (2007). Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi (Çev: Kılıç A. T.). İstanbul: Agora Kitaplığı.
Stanley L. & Wise S. (1996). Feminist Araştırma Sürecinde Metot Metodoloji ve Epistemoloji. İçinde, Çakır S. & Akgökçe N. (Haz.), Kadın Araştırmalarında Yöntem (Çev: Şaşmaz F.). İstanbul: Sel Yayıncılık: 67-98.
Şenel B. (2014a). Cinsel Yönelim Ayrımcılığının Gündelik Hayat Yansımaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Şenel B. (2014b). Heteronormatif Aile: ‘Sıcak Aile Yuvası’ Hiç de Sıcak Değil. Kaos GL, 139: 35- 39.
Şenel B. (2015). Kadınları Seven Kadınlar – Gündelik Hayat ve Direniş Üzerine. İçinde, Bora A. (Der.), İradenin İyimserliği– 2000’lerde Türkiye’de Kadınlar. Ankara: Ayizi Kitap: 391-422.
Şimşek B. (2013). Hikaye Anlattıran, Hikayemi Anlatan, Kendi Hikayesini Yaratan Çember: Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesinde Birbirine Karışan Sesler/im. İçinde, Ergül H. (Ed.), Sahanın Sesleri İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: 279-308.
Varjas K.; Meyers J.; Kiperman S. & Howard A. (2013). Technology Hurts? Lesbian, Gay, and Bisexual Youth Perspectives of Technology and Cyberbullying. Journal of School Violence, 12(1): 27-44.
Young I.M. (1994). Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective. Journal of Women in Culture and Society, 19(3): 713-738.

Published

2018-05-10

How to Cite

Şenel, B. (2018). Agency of the Ordinary Person: Eroding Sexual Orientation Discrimination Through Tactics. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 19(1), 1.30. https://doi.org/10.33831/jws.v19i1.267