Artist Women in Their Stories: Artist as a Subject in the Context of Gender and Art in Turkey

Authors

  • Tuba Batu Çanakkale Onsekiz Mart University

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v23i2.377

Keywords:

autobiography, woman, gender, art

Abstract

Autobiography is a person's own life story. The source is herself, her own experiences, her own history and her own story. Autobiography, as a literary genre, has a definition that corresponds to plastic arts. Words turn into color, stone, mud, and sometimes the artist's body and portrait become a tool, and the subject of art is now the artist herself. This relationship that the artist has established with herself is shown in the history of art with her self-portraits. In contemporary art, the relationship between the artwork and the artist has been moved to another dimension with the performances in which the artist adds herself with her body. The relationship between the works and the artist is a reflection of the reality of the artist's life. The work of art turns into a tool that the artist uses in self-interpretation and manifests itself as a way of accepting reality. In this study, the position of the artists in their own stories was investigated through the women who were not valued as much as men throughout the history of art.

References

AKÜ. (2020, 01 01). Olgu Sümengen Berker. Afyon, Merkez, Türkiye. 03 14, 2022 tarihinde https://aku.edu.tr/akusergi/olgu-sumengen-berker/ adresinden.

Antmen, A. (2021, Mart 8). 8 Mart'ta 8 Resim. İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Türkiye. https://www.youtube.com/watch?v=cRqwqBUXQBo&t=404s adresinden alındı.

Atılgan, D. K. (2013). Antik Yunan'da Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili. Yedi Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, 15-27.

Baklan, P. (2022, 02 01). Marmaris Yangını Hakkında. (T. Batu, Röportaj Yapan)

Beauvoir, S.D. (2020, 01 22). Cafrande. www.cafrande.org: https://www.cafrande.org/simone-de-beauvoir-evlilik-bir-erkegin-hayatini-kisitlar-kadininkini-ise-sona-erdirir/ adresinden.

Berger, J. (2018). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.

Berker, O.S. (2021, July 2). Interwiev: Olgu Sümengen Berker. (L. Curci) 03.25.2022 tarihinde https://www.itsliquid.com/interview-olgusumengenberker.html adresinden.

Berker, O.S. (2022, 03 12). Sayfa Serisi Hakkında. (T. Batu, Röportaj Yapan)

Budak, B. (2010). Descartes ve Öncesinde Özne ve Öznellik Kavramları Üzerine Bir İnceleme. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Çevik, N. (2016). Sanat Felsefesinde Kültürel bir Metafor Olarak Kadın İmgesinin Çağdaş Seramik Sanatına Yansımaları. İÜ Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(13), 333-342.

Dastarlı, E. (2021, Ekim|October). Sanatın Tozunu Almak: Gündelik Hayat ve Feminist Sanat. Sanat Tarihi Dergisi, , 2(30), 1221-1243.

Davey, R. (2016). Beauty in Brokenness: The Sculpture of Claire Curneen. Image(97), 1-1. https://imagejournal.org/article/beauty-in-brokenness-the-sculpture-of-claire-curneen/ adresinden.

Demir, B. (2022, 02 15). Cevheri İçinde Saklı. (T. Batu, Röportaj Yapan)

Dökeroğlu, Ö. T. (2019). Acının Resmini Yapmak, Kathe Kollwitz Resimleri Üzerinden Bir Bakış. Journal of Interdiciplinary and Intercultural Art, 4(7), 163-178.

Ensari, S. A. (2020, Ocak). Seramik Sanatında Kadın İmgesi ve Füsun Kavalcı Örneği. Ulakbilge (44), 79-87.

Ergenç, A. (2016, 11 4). Nil Yalter ve Görünmeyenler. Artful Living, s. 1-1. https://www.artfulliving.com.tr/sanat/nil-yalter-ve-gorunmeyenler-i-9151 adresinden.

Erkan, A. (2018). Resim Sanatında “Judith ve Holofernes” Efsanesine Farklı İki Yaklaşım (Caravaggio ve Artemisia Gentisleschi). İdil, 7(42), 209-215.

Erman, D. O. (2022, 03 13). Deniz Onur Erman'ın Sanatı. (T. Batu, Röportaj Yapan)

Gombrich, E. (1998). Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Gülüş. (2017, Ocak 3). Kadın Gazetesi. Kadın Gözüyle: https://kadngazetesi2016.word press.com/2017/01/03/susanna-ve-yaslilar-tablosunun-hikayesi/ adresinden.

Karataş, Y. C. ( 2017). Çağdaş Feminist Kuramlar Açısından Feminist Öznenin İmkanı. Felsefe Arkivi, II(47. Sayı), 1-24.

Kaya, İ. (2011, 01 01). Modern Heykel Sanatında Biçimsel Denemeler. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kim, J. (2014, 01 01). Expose Magazine. Harvard Projects: https://projects.iq.harvard.edu/expos e/book/beyond-biographical-modern-meaning-giljes-susanna-and-elders-restored adresinden.

Korkmaz, T. (2020). ‘İstedim ki Bilineyim’ Kimlik-Bellek İlişkisinin Sanatta Gösterimine Bir Örnek. Çanakkale: Rating Academy.

Küçük, B. (2022, 12 13). Feminizmin Öznesi. Feminist Bellek: https://feministbellek.org /feminizmin-oznesi/ adresinden alındı

Negir, E.Y. (2022, Mart 4-18). Esenlik Güncesi. Aynalar ve Gölgelerden Geçerken. Çanakkale, Merkez, Türkiye: Korfmann Kütüphanesi Sergi Salonu.

Negir, E.Y. (2022, Mart 9). Esenlik Güncesi Sergisi Röportajı. (T. Batu)

Nochlin, L. (2010). ‘’Neden hiç büyük kadın sanatçı yok?’ Sanat ve Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri. (A. Antmen, Dü.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Pelvanoğlu, B. (2007). Hale Asaf. İstanbul: YKY.

Roche, C. (2014). To This I Put My Name–Mission Gallery. Exhibition Catalog, 1-1.

Rüzgar, N. (2021, 02 10). Feminist Sanat ve Sanat Tarihine Bakış: ‘Kadınlar, Sanat ve İktidar’. (Y. K. Yayıncılık, Röportaj Yapan) Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. 03 13, 2022 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=iB2tV2v6o5A&t=2831s adresinden.

Salomon, N. (2010). Sanat Tarihi Kanonu: Dışlama Günahları. A. Antmen içinde, Sanat-Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri (s. 161-185). İstanbul: İletişim.

Sanatatak. (2020, Ekim 20). Artemisia Gentileschi’nin Hayatı Dizi Oluyor. Sanatatak: Sanat ve hayat hakkında çok şey: http://www.sanatatak.com/view/artemisia-gentileschinin-hayati-dizi-oluyor adresinden.

Savran, G.A., & Sirman, N. (2019, 03 25). Feminist Özne Mümkün mü? Çatlak Zemin: https://www.catlakzemin.com/feminist-ozne-mumkun-mu/ adresinden alındı

Şangar, B. (1996). Çağdaş Sanatta Özne Olarak Sanatçı Ve Bireysel Mitolojisi. Sanatta Yeterlik Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Biimler Enstitüsü.

Tiepolo, G. B. (tarih yok). Iphigeneia’nın Kurban Edilmesi. The Sacrifice of Iphigeneia. Villa Valmarana ai Nani, Vicenze. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni _Battista_Tiepolo_-_The_Sacrifice_of_Iphigenia_-_Villa_Valmarana.jpg adresinden.

Südor, G. (2018, 5 31). Hale Asaf ve Frida Kahlo. Evrensel: https://www.evren sel.net/haber/353772/hale-asaf-ve-frida-kahlo adresinden.

Yalter, N. (2011, 11 24). Nil Yalter: 'Ümitle Yaşamak, Çalışmak Lazım'. (P. Küçükyıldırım, Röportaj Yapan) http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR%C2%A7ionID=6&art icleID =972&bhcp=1 adresinden.

Published

2023-01-06

How to Cite

Batu, T. (2023). Artist Women in Their Stories: Artist as a Subject in the Context of Gender and Art in Turkey. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 23(2), 89–110. https://doi.org/10.33831/jws.v23i2.377