A Research on the Problems of Women in Maritime Education

Authors

  • Dinçer Bayer
  • Öznur Şahin Nardalı

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v20i1.49

Keywords:

maritime industry, female seafarers, higher education institutions

Abstract

Today, women have begun to appear in jobs that had been previously employed entirely by men. Maritime is one of these businesses. The number of women working on ships is steadily increasing. Nonetheless, however, seafarer is the general name called for the person working on ships still remains a male-dominated profession. Accordingly, women working on ships sometimes suffer from difficulties in view of the fact that the jobs they are doing, the environment they work in and the outputs expected from the work are arranged especially for men. Today, for sea-going duties, women are educated in the higher education institutions in Turkey under the graduate, undergraduate and associate degree programs. These programs educate cadets who will work on board regardless of whether they are male or female. The problem encountered by women on ships is any way reflected in the educational institutions. Additionally, woman cadets are also experiencing problems in the higher education institutions arising from the values and prejudices of the social structure. In the study; the preference of women for maritime programs and the problems that women undergo in the higher education institutions are evaluated based on the research made in a higher education institution. The aim of the study is to identify the problems of female students studying in maritime programs in Turkey and to propose remedies for these problems. The study includes basic concepts and explanations of women's maritime employment opportunities, working conditions and difficulties encountered during the education. In the study, the nımber of women relative to men having education on maritime programs in a university is to be examined as well. At the end of the study, evaluations and proposals for the future are reported.

References

Acar S. (2007). An Analysis of Female Labor Force Participation in Turkey from a Gender Perspective, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ SBE.
Aytekin B. (2014). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kuramı: Türkiye’de kadın Emeğinin Etkinlik Çözümlemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi SBS.
Bhattacharjee S. (2017). Life at Sea: 7 Most Common Superstitions of Seafarers, Marine in Sight (9.10.2017). İnternet adresi: https://www.marineinsight.com/life-at-sea/7-most-common-superstitions-of-seafarers. Erişim tarihi: 17.07. 2018.
BM (2016). Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/, 17.07.2018.
Canbak B. (2012), Female Labor Force Participation in Turkey: The Role of Skill Premium and Gender Wage Gap. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sabancı Üniversitesi.
Gemide Bir Kadın (2017). Kısa Film. İnternet adresi: https://www.facebook.com/KisaFilm.Animasyon/videos/10156047718649363. Erişim tarihi: 26.11. 2017.
Gökdemir A. (1992). Türkiye’de Kadın İşgücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
IMO (2018). Empowering Women in the Maritime Community Basın Bülteni. İnternet adresi: http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings. Erişim tarihi: 17.07.2018.
IMO (2017). Women in the Maritime Industry. Film. İnternet adresi: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/women. Erişim tarihi: 17.07. 2018.
Koç K. (2014). Türkiye’de Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik Çabalar: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE.
Köker E.D. (1988), Türkiye’de kadın, Eğitim ve Siyaset: Yüksek Öğrenim Kurumlarında Kadın Durumu Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE.
Kumar R. (1999). Research Methodology. London: SAGE Publication. Mukherjee P. (2017) A Woman Seafarer Describes the Challenges She Faces on Board Ships. Marine İnsights. İnternet adresi: https://www.marineinsight.com/life-at-sea/woman-seafarer-ship-challenges. Erişim tarihi: 18.07. 2018.
Munzur A.Ş. (2011). Trends in Female Labor Force Participation in Turkey in the Period 1988-2008. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
Nakipoğlu F. (1998), Türkiye’de Kadın Yöneticilerin İş Yerlerinde karşılaştıkları Sorunlar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE.
NAS S. (2014). Profesyonel Türk Kadın Denizcilerinin Kısa Tarihsel Süreci Üzerine Bir Araştırma. Beykoz Akademi Dergisi, 2(1).
Nemlioğlu Koca Y. (2015). Denizcilikte Cinsiyet Ayrımcılığı ve Önyargı Algısı: Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Üzerine Bir Araştırma. Çalışma ve Toplum, 2015/1: 151-176.
Öztoprak S. (1999). Atatürk Dönemi Kadın Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi.
PRU (Piri Reis Üniversitesi) Denizcilik Fakültesi (2018). İnternet adresi: https://www.pirireis.edu.tr/denizcilik-fakultesi. Erişim tarihi: 16.07.2018.
PRU (Piri Reis Üniversitesi) Denizcilik Meslek Yüksekokulu (2018). İnternet adresi: https://www.pirireis.edu.tr/denizcilik-meslek-yuksek-okulu. Erişim tarihi: 16.07.2018.
PRU (Piri Reis Üniversitesi) Öğrenci El Kitabı (2017). İnternet adresi: https://www.pirireis.edu.tr/kayit-islemleri-ogrenci-el-kitabi. Erişim adresi: 16. 07.2018.
PRU (Piri Reis Üniversitesi) (2018). Gemi Aşçılığı Programı. İnternet adresi: https://www.pirireis.edu.tr/on-lisans-programlari-gemi-asciligi-programi. Erişim tarihi: 16.07.2018.
Resmi Gazete (RG) (17.11.2009). Gemilerin Teknik Yönetmeliği. RG.Sayı: 27409.
Resmi Gazete (RG) (31.07.2002). Gemiadamları Yönetmeliği. RG. Sayı: 24832.
Resmi Gazete (RG) (5.12.1934). Teşkilatı Esasiye Kanununun 10-11 Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 2599 Sayılı Kanun. RG.Sayı: 2877.
Yakut G. (2015). Türkiye’de Kadın İstihdamı, Meslek Edindirme Kursları ve Yerel Yönetimler: İstanbul’da Bazı İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE.

Published

2019-05-27

How to Cite

Bayer, D., & Şahin Nardalı, Öznur. (2019). A Research on the Problems of Women in Maritime Education. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 20(1), 59–74. https://doi.org/10.33831/jws.v20i1.49