The Effect of Gender on Occupational Choice of University Students: Case Study of Yozgat Bozok University Sociology Department

Authors

  • Esra Gedik
  • Hülya Çakır

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v20i1.55

Keywords:

sociology department, occupational choice, gender

Abstract

When countries' job markets are examined, it can be observed that the professions are classified according to sex. What is meant by professional dissociation is that women or men are more concentrated in certain occupations. In terms of the patriarchal point of view in the labor market, related to vocational selection, it is the case that the jobs are divided into two as male and female job. In order to reveal which factors were influential in choosing the sociology department, this study aims to draw a framework in line with the data obtained through the semi-structured face to face with interviews with 120 sociology student; 75 woman and 45 man. The findings show that sociology students' opinions on the profession are gender related and they accept gender stereotypes regarding the profession.

References

Adkins L. (1995). GenderedWork: Sexuality, Family and the Labour Market. Buckingham.
Bhasin K. (2003). Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller (Çev: Kader Ay). Kadınlarla Dayanışma Vakfı Yayınları.
Cech E.A. (2005). Understanding the Gender Schema of Female Engineering Students: A Balanced Sex-Type and an Ideal of Autonomy. Women in EngineeringProActive Network.
Cockburn C. (1985). Machinery of Dominance: Women, Men and Technical Know-How. London: PlutoPress, and Boston: North Eastern University Press.
Connell R.W. (1995). Masculinities. Los Angeles: University of California Press.
Demirci M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinin ve Tercih Sonuçlarının İstatistiki Analizler ile İncelenmesi. Akademik İzdüşüm, 2(1): 23-40.
Demirci C. & Gedik E. (2017). Erkekliğin Melez Yüzleri: Türkiye’de Dizilerdeki ve Evlilik Programlarındaki Erkek(lik)ler. VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 2017.
Ecevit Y. (1998). Türkiye’de Ücretli Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Temelinde Analizi. İçinde, Hacımirzaoğlu A.B. (Ed.), 75. Yılda Kadınlar ve Erkekler. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Yapı Kredi Yayınları: 267-284.
Gedik E., Kadayifci-Pehlivanlı E. (2016). More Girls to Choose Engineering as a Major Perspectives from Honey Bees are Becoming Engineers Project. İçinde, 2nd International Conference on Life Long Education and Leadership for All (ICLEL) Proceedings: 779-788.
Hall R.H. (1975). Occupations and the Social Structure. New Jersey Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
Hartmann H. (1979). Capitalism, Patriarchy and Job Segregation by Sex. İçinde, Eisenstein Z.R (Ed.), Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism. New York: Monthly Review Press.
Keith B., Jacqueline S. (2002). Parent and Adolescent Gender Role Attitudes in 1990’s Great Britain. Sex Roles, 46(7/8): 239-244.
Kemerlioğlu E. (1990). Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik. Erzurum: Atatürk Üniv. Fen-Edb. Fak. Yay.
Korkut-Owen F., Kepir D.D., Özdemir S., Ulaş Ö. & Yılmaz O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3): 135-151.
Kumaş H. & Fidan F. (2005). Akademisyen ve Tekstil İşçileri Karşılaştırılması Örneğinde Çalışan Kadınların Çalışma Olgusuna Bakışları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50: 507-532.
Lordoğlu K. & Özkaplan N. (2003). Çalışma İktisadı. İstanbul: Der Yayınları.
Marini M.M. & Brinton M.C. (1984). Sex Typing in Occupational Socialization. İçinde, Reskin B.F. (Ed.), Sex Segregation in the Workplace: Trends, Explanations, Remedies. Washington DC: National Academy Press.
Öşme P. (2013). Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
Rokeach M. (1973). The Nature of Human Values. Free Press.
Rosenberg M. (1965). Society and the Adolescent Self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Saygılıgil F. (2016). Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
Suvacı B. & Aydın D. (2016). Ön Lisans Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Pazarlama Bölümü Öğrencileri Örneği. III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi.
Turner B.S. (2011). Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi (Çev. Ümit Tatlıcan). İstanbul: Sentez.
Uyguç N. (2003). Cinsiyet, Bireysel Değerler ve Meslek Seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), 93-103.
Whalley P. (1987). Constructing an Occupation: The Case of British Engineers. Current Research on Occupations and Professions, 4: 3-20.

Published

2019-05-29

How to Cite

Gedik, E., & Çakır, H. (2019). The Effect of Gender on Occupational Choice of University Students: Case Study of Yozgat Bozok University Sociology Department. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 20(1), 43–58. https://doi.org/10.33831/jws.v20i1.55