New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity

Authors

  • Gizem Ekin Çelik

DOI:

https://doi.org/10.33831/jws.v17i1.73

Keywords:

Book Reviews

Abstract

Rosalind Gill & Christina Scharff (Eds.) (2011). New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity. 344 sayfa. New York: Palgrave Macmillan. ISBN: 1137339861, 9781137339867.

References

Berktay F. (2011). Kadınlar, Siyaset ve Demokrasi. İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Birer A.B. (2015). Kadın-Erkek Eşitliği Yanılsaması: Angela McRobbie ile Söyleşi. Amargi, 31: 1148. Internet adresi: http://www.amargidergi.com/ yeni/?p= 1148. Erişim tarihi: 20.12.2015.
Braidotti R. (2009). Feminist Post postmodernizmin Eleştirel Bir Kartografyası. Cogito Üç Aylık Düşünce Dergisi, 58(Bahar) : 227-245.
Dworkin D. (2013). Sınıf Mücadeleleri. (Çev: Utku Özmakas). İstanbul: İletişim Yayınları.
Fraser N. (2009). Feminizm, Kapitalizm ve Tarihin Oyunu, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, 9: 1-22.
Harris A. (2003). Future Girl: Young Women in the Twenty-First Century. New York:Routledge.
Lichtman R. (2014). Liberal İdeolojinin Marksist Eleştirisi. İstanbul: Yordam Kitap.
McRobbie A. (1999). Post modernizm ve Popüler Kültür. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
McRobbie A. (2007). Young Women and The Post-feminist Sexual Contract. Cultural Studies, 21(4-5): 718-737.
Ollman B. (2008). Diyalektik Soruşturmalar (Çev: Cenk Saraçoğlu). İstanbul: Yordam Kitap.
Özuğurlu A. (2012). Neoliberalizm ve Feminist Politikada “Sınıfsal Tutum” Arayışları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(4): 125–146.
Stable C.A. (2001). Post-modernizm, Feminizm ve Marx: Dipsiz Kuyudan Notlar. İçinde, Wood E.M. & Foster J.B. (Ed.), Marksizm ve Post-modern Gündem. Ankara: Ütopya Yayınevi: 129-149.
Wayne M. (2009). Marksizm ve Medya Araştırmaları Anahtar Kavramlar Çağdaş Eğilimler. İstanbul: Yordam Kitap

Published

2019-06-28

How to Cite

Çelik, G. E. (2019). New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 17(1), 139–145. https://doi.org/10.33831/jws.v17i1.73