A Post-Colonial Theory of Women Asylum Seekers: ‘Temporary’ Position of Syrian Women Asylum Seekers in Turkey

  • Zehra Yılmaz
Keywords: Syria, asylee women, subaltern, temporary re-settlement, postcolonial feminism

Abstract

In this paper, I will discuss the status of asylee women through the concept of subalterns that is addressed within the scope of postcolonial feminist discussions. The aim of the paper is to shed light to the fact that women experience the negative conditions arising from being an asylumseeker in a more stratified manner than men. In this context, the concept of subalterns will constitute the basic framework of the analysis on the grounds of being a concept employed to express and to explain asylee women whose voice is not (cannot be) raised or heard in any environment whatsoever. The focus point of the discussion will be on the asylee women from Syria who have mostly fled conflict areas and are residing in Turkey “temporarily” to be subsequently resettled in a third country. The paper will firstly address how this “temporary” status affects the lives of these Syrian woman asylum-seekers. As is known, Turkey does not grant a permanent refugee status to anyone coming from a country that is located to the East of its borders. Therefore, secondly the intermeshing practices of ostracisation experienced by women due to their status as women from the East under the temporary protection of a foreign government will be addressed within a context of mutual interaction on the basis offered by postcolonial feminist discussions.

References

Akbaş-Demirel, C. (2015). Türkiye’de Suriyeliler: Statüler ve Hükümet Politikaları. İçinde, Körükmez L. & Südaş İ. (Der.), Göçler Ülkesi. İstanbul Ayrıntı Yayınları: 45-68.

Akış Y. (2015). Uluslararası Zorunlu Göç Literatüründe Toplumsal Cinsiyet: Başlıca yaklaşımlar ve Eleştiriler. İçinde Öner S.G.I. & Öner N.A.Ş. (Ed.), Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: İletişim Yayınları.

Altunkaynak S. (2016). Intersecting Lives in Post-Migration Period: the Dynamics of Relations Between ‘Host’ Women from Turkey and ‘Guest’ Women from Syria. Alternatif Politika, 8(3): 488-504.

Baklacıoğlu N.Ö. (2017). Uluslararası Sınırların Gölgesinde Mülteci Kadınlar. İstanbul: Der Yayınları.

Barın H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2):10-56.

Belanger D. & Linh T.G. (2011). The Impact of Transnational Migration on Gender and Marriage in Sending Communities of Vietnam, Current Sociology, 59(1): 59-77.

BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) (2017). Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme. Internet adresi: http://www.bmmyk.org.tr/docs/sozlesme.pdf. Erişim: 12.04.2018.

BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) (--). BMMYK El Kitabı: Mültecilerin Korunması, Sorular ve Yanıtlar. BMMYK Yay.

BMMYK (19 Şubat, 2017). Tüm Mültecilerin Yaşadığı Koruma Sorunları Kadınlar Tarafından da Paylaşıldı. BMMYK Türkiye. URL: http://www.unhcr.org/turkey/home.php?page=15. Erişim tarihi: 05.05.2018.

Buz S. (2004). Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul Mültecilik. Ankara: SGDD Yayınları. Castles S. (2004). Why Migration Policies Fail? Ethnic & Racial Studies, 27(2): 205-227.

Collett E. (2016). The Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal. Migration Policy Institute. Internet adresi: https://www.migrationpolicy.org/news/paradox-euturkey-refugee-deal. Erişim tarihi: 03.05.2018.

Crawley H. (2000). Gender Persecution and the Concept of Politics in the Asylum Determination Process. Forced Migration Review, 9: 17-20.

Cumhuriyet Gazetesi (11.02.2016). Erdoğan’dan Avrupa’ya ‘Kapıları Açarız’ Tehdidi. URL: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/479268/Erdogan_dan_Avrupa_ya__kapilari_acariz__tehdidi.html. Erişim tarihi: 07.07.2018.

Cumhuriyet Gazetesi (05.07.2017). İçişleri Bakanlığı Suriyeli Mültecilerin Suç Oranlarını Açıkladı. URL: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/774325/icisleri_Bakanligi__Suriyeli_multecilerin_suc_oranini_acikladi.html. Erişim tarihi: 07.07.2018.

Çiçekli B. (2015). Suriyeli Mülteciler ve Geçici Koruma. Analist, 56: 44-47.

Danış D.(2014). Türk Göç Politikasında Yeni Bir Devir: Bir Dış Politika Enstürmanı Olarak Suriyeli Mülteciler. Saha: Helsinki Yurttaşlar Derneği, 2: 6-11.

De Los Reyes P. (2003). Patterns of Female Migration in Latin America. İçinde, Sharpe P. (Ed.), Women, Gender and Labour Migration. London: Routledge.

Durukan O. (2014). Mülteci Kimdir? Bize Ne Öğretir? Saha: Helsinki Yurttaşlar Derneği, 2: 18-24.

ekmek ve gül (20.06.2017). Gündem: Türkiye’de Mülteci Kadın Olmak. URL: https://ekmekvegul.net/gundem/turkiyede-multeci-kadin-olmak. Erişim tarihi: 11.08.2018.

Erdoğan M. (2015). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

GKY (Geçici Koruma Yönetmeliği) (13.10.2014). URL: http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf. Erişim tarihi: 19.05.2018.

Gramsci A. (1971). History of the Subaltern Classes: Methological Criteria. İçinde, Hoare Q. & Smith G.N. (Der.), Selections From The Prison Notebooks of Antonia Gramsci. New York: International Publishers: 52-55.

Guia M.J., Koulis R. & Mitsilegas V. (2016). Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime. NewYork: Springer.

Habertürk (05.07.2016). Suriyeliler’e Vatandaşlığın Kriterleri. URL: http://www.habertürk.com/gundem/haber/1263079-suriyelilere-vatandaslikin-kriterleri. Erişim tarihi: 09.07.2018.

Haber 7 (7.7.2017). Suriyeli Hamile Kadına Tecavüz Edip Öldürdüler. URL: http://www.haber7.com/guncel/haber/2372214-suriyeli-hamile-kadina-tecavuzedip-oldurduler. Erişim tarihi: 10.08.2018.

Herwig R. (2017). Strategies of Resistance of Syrian Female Refugees in Sanlıurfa Movements. Journal for Critical Migration & Border Regime Studies, 3(2):179–194.

Hocaoğlu B.N. (2018). Avrupa Birliği Entegrasyon Politikalarında Dil Boyutu. İçinde, Öner N.A.Ş. & Ihlamur-Öner S.G. (Der.), Uluslararası İlişkilerde Göç. İstanbul: Der Yay.: 129-143.

Hyndman J. (2010). Introduction: The Feminist Politics of Refugee Migration. Gender, Place and Culture, 17(4): 453–459.

Indra D. (1987). Gender a Key Dimension of the Refugee Experience. Refuge: Canada’s Periodical on Refugees, 6(3):3-4.

Indra D. (1999). Engendering Forced Migration: Theory and Practice. Oxford: Berghahn Books.

International Rescue Committe (Uluslararası Kurtarma Komitesi) (2014). Are We Listening? Acting on Our Commitments to Women and Girls Affected by the Syrian Conflict. URL: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/42957. Erişim tarihi: 22.5.2018.

İçduygu A. (2017). Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar: Siyasallaşan Bir Sürecin Analizi. Toplum ve Bilim Dergisi, 140: 27-41.

Jastram K. (2001). Mültecilerin Korunması: Uluslararası Mülteci Hukuku Rehberi. BMMYK Yayınları.

Karakılıç İ.Z., Körükmez L. & Soykan C. (2019). Reslience, Work and Gender in the (Turkish) Migratory Context. GAR (the Association for Migration Research)-Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği.

Kaufman E. & Bosworthy M. (2012). Gender and Punishment. İçinde, Simon J. & Sparks R. (Ed.), Handbook of Punishment and Society, Londra: Sage: 186-204.

KADEM (2017). Göç ve Uyum Sempozyumu Kadem Gözlem Raporu. URL: http://kadem.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/Goc_ve_Uyum_Sempozyumu-Raporu-15_16_Aralik_2017.pdf. Erişim tarihi: 12.08.2018.

KADEM (2018). Sığınmacı Kadınlar Merkezi Profil Tarama Çalışması Raporu. URL: http://kadem.org.tr/wp-content/uploads/2018/05/Profil_Tarama_Calisma_Raporu.pdf:13. Erişim tarihi: 11.05.2018.

Kaya A. (2015). Farklı Göç Türlerini Yaşayan Ülke: Türkiye. İçinde, Körükmez L. & Südaş İ. (Der.), Göçler Ülkesi. İstanbul: Ayrıntı Yay.:15-26.

Kıvılcım Z. (2016). Legal Violence Against Syrian Female Refugees in Turkey. Feminist Legal Studies, 24(2): 193–214.

Mazlum-Der Kadın Çalışmaları Grubu (2014). Kamp Dışında yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu. URL: http://istanbul.mazlumder.org/tr/main/ yayinlar/yurtici-raporlar/3/mazlumder-kamp-disinda-yasayan-suriyeli-kadin/1116. Erişim tarihi: 26.05.2018.

Mazlum-Der (2014). Gaziantep’te Suriyelilere Yönelik Saldırılar ve Toplumsal Nefretin Sebeplerinin Analizine Dair Rapor. URL: http://www.mazlumder.org/tr/main/yayinlar/yurt-ici-raporlar/3/gaziantepte-suriyelilere-yonelik-saldirilarv/1124. Erişim tarihi: 15.05.2018.

MHD (Mülteci Hakları Derneği) (7 Mart 2018). Hangi Ülkede Ne Kadar Mülteci Var? URL: https://www.umhd.org.tr/2018/03/hangi-ulkede-ne-kadar-multecivar. Erişim tarihi: 21.06.2018.

Milliyet Gazetesi (19.91.2019). Son Dakika: İçişleri Bakanı Açıkladı: İşte Oy Kullanabilecek Suriyeli Sayısı. URL: http://www.milliyet.com.tr/son-dakikabakan-soylu-duyurdu--siyaset-2814091. Erişim tarihi: 09.07.2018.

Mutman M. (1997). Özne: Bir Başka Arşiv. Toplum ve Bilim, 73: 5-29.

Oelgemoller C. (2011). ‘Transit’ and ‘Suspension’: Migration Management or the Metamophosis of Asylum Seekers into ‘Illegal’ immigrants’. Journal of Ethnic & Migration Studies, 37(3): 407-424.

Özgen N. & Uygun Y. (2005). Mülteci ve Kadın: Milliyetçi Beden Politikalar. (ile birlikte), X. International Cultural Studies Symposium, British Council,4-6 Mayıs, İzmir. İnternet adresi: http://neseozgen.net/wp-content/uploads/25.pdf. Erişim tarihi: 15.03.2017.

Özüdoğru B. (2018). Yalnız Yaşayan Suriyeli Kadınlar: Adana Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15): 1133-1162.

Özkök E. (27.02.2017). Arkadaş Misafirsen Misafirliğini Bil. Hurriyet. URL: http://www.hurriyet.com.tr/arkadas-misafirsen-misafirligini-bil-21077508. Erişim tarihi: 12.04.2018.

Pessar P.R. & Mahler S.J. (2003). Transnational Migration: Bringing Gender in. The International Migration Review, 37(3): 812-846.

Rumelili B. (2011). Turkey: Identity, Foreign Policy and Socialization in a Post-Enlargement Europe. Journal of European Integration, 33(2): 235-249.

Schuster L. (2003). Common Sense or Racism? the Treatment of Asylum-seekers in Europe. Patterns of Prejudice, 37(3): 233-256.

Sirkeci İ. (2017). Turkey’s Refugees, Syrians and Refugees from Turkey: A Country of Insecurity. Migration Letters, 14(1):127-144.

Soykan C. (2015). Mülteci Hukuku ve İnsan Hakları. Kontrast Dergisi, 45: 4-7.

Sönmez P. (2017). Effects of Refugee Crisis on Gender Policies: Studies on EU and Turkey. İçinde, Yüceşahin M. & Yazgan P. (Eds.), Revisiting Gender and Migration. London: Transnational Press: 129-149.

Spijkerboer T. (2000). Gender and Refugee Status. Aldershot: Ashgate: 15-16.

Spivak G.C. (1996). Diasporas Old and New: Women in the Transnational World. Class Issues: Pedagogy, Textual Practice, 10: 245-269.

Spivak G.C. (1999). A Critique of Postcolonial Reason. London: Harvard University.

Spivak G.C. (2010). Yeni Madun: Sessiz bir Mülakat. Toplumbilim, 25: 55-65.

Spivak G.C. (2016). Madun Konuşabilir mi? Dipnot Yayınları.

Şimşek, D. ve İçduygu, A. (2017).Uluslararası Göç, Politika ve Güvenlik. Toplum ve Bilim, 140: 6-10.

Şimşek D. (2017). Göç Politikaları ve İnsan Güvenliği: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği. Toplum ve Bilim, 140: 11-26.

TBMM (2012). TBMM İnsan Hakları İnceleme Raporu: Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu. URL: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/28_02_2012_1.pdf. Erişim tarihi: 13.08.2018.

UN Women-ASAM (2018). Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının İhtiyaç Analizi. İnternet adresi: http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/turkey/the%20needs%20assessmenttrwebcompressed.pdf?la=en&vs=3220. Erişim tarihi: 12.8. 2018.

Ünlütürk Ulutaş Ç. & Kalfa A. (2009). Göçün Kadınlaşması ve göçmen Kadınların Örgütlenme Deneyimleri. Fe Dergi, 1(2): 13-28.

Yetişkin E. (2010). Epistemik İhlalin Çevirisi. Toplumbilim, 25: 147-159.

Yılmaz Elmas F. (2015). Avrupa’da Göç İkilemi: Değerler ve Çıkarlar. Analist, 56: 20-34.

YUKK (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) (11.4.2013). URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf. Erişim tarihi: 12.04.2018

Published
2019-08-22
How to Cite
Yılmaz, Z. (2019). A Post-Colonial Theory of Women Asylum Seekers: ‘Temporary’ Position of Syrian Women Asylum Seekers in Turkey. Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies, 20(2), 65-90. https://doi.org/10.33831/jws.v20i2.83