Vol. 21 No. 46 (2020): Journal of Cyprus Studies

					View Vol. 21 No. 46 (2020): Journal of Cyprus Studies

Special Issue : COVID-19

Volume 21, Fall  2020, Issue  46

 

 

 

 

 

Articles 

Effects of Resilience on Life Satisfaction Among Employees During COVID-19 Pandemic
COVID-19 Salgını Sırasında Psikolojik Dayanıklılığın Çalışanların Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi
Original Research Article
Elif Baykal 

COVID-19’un Kuzey Kıbrıs’taki İlk Altı Ayı
The First Six Months of the COVID-19 in Northern Cyprus
Özgün Araştırma Makalesi
Nida Aydın, Ezgi Bağrıaçık & Ufuk Kaya 

Kültürel Mirasın Yeniden Canlandırılmasında Sanal Kent Müzesi Potansiyelinin Kuzey Kıbrıs Örneği Üzerinden İrdelenmesi
The Potentials of the Virtual City Museum in the Resurgence of Cultural Heritage, Exemplified Through a Case Study of North Cyprus
Özgün Araştırma Makalesi
İbrahim İnce & Uğur Ulaş Dağlı 

Pandemiden İnfodemiye Medyada COVID-19’un Seyri Üzerine Bir Değerlendirme
A Review on the Course of COVID-19 in Media From Pandemic to Infodemic 
Derleme Makale
Ferdi Candan & Mehmet Yılmaz 

Published: 2022-02-11

Full Issue